Oppression and Welcoming Strangers

INKLUDERING OG UNDERTRYKKELSE

Konferansen markerer 10-årsjubileet for Psychoanalysis and Politics

Del I – 19. september  2020, 10.00-18.00, CAK, Afrikansk kulturinstitutt, 
Pilestredet 75c, 0354 Oslo

Denne konferansen vil reflektere over hva inkludering betyr i praksis, og spesielt de ubevisste og førbevisste aspektene ved inkludering dens motsetninger i sosiale sammenhenger. Å tenke om hvordan makt og undertrykkelse kommer til uttrykk og erfares i våre dagers sosiale og politiske rom, er avgjørende for å forstå prosessene der en tar imot, eller ekskluderer, mennesker som blir betraktet som fremmede. Konferansen vil inneholde bidrag som belyser dette temaet fra ulike vinkler, og vil gi rikelig med rom for dialog mellom deltagerne.

Du kan melde deg på her

Program

LENE AUESTAD – Respekt, diskriminering og demokratiske rom

TOR JONES – “Identitet menneske”. Om å finne seg selv i den fremmede

SVEIN HAUGSGJERD – Subjekt, handling og sannhet. Psykoanalytisk kritikk av den grenseløse nyliberalismen

JANNE HORGEN FRIBERG – Overlevelse og motstandsarbeid på gulvet i psykisk helsevern

HASTI HAMIDI – Livsfarlig velkomst. Skeive asylsøkere i møte med norske myndigheter

SONIA MUÑOZ LLORT – Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering  –  Forfattet sammen med Miriam Aurora Hammeren Pedersen

MARI LINLØKKEN – Antirasisme slik jeg lærte det: Gjenkjenne og avsløre uttrykk og røtter, kreve at samfunnet tar ansvar og erkjenne ditt eget

 

Lene Auestad er Dr i Filosofi fra Etikkprogrammet, UiO, forfatter, oversetter og grunnlegger av konferanseserien Psychoanalysis and Politics.
Janne Horgen Friberg er psykolog og har jobbet innen psykisk helsevern i Oslo sentrum siden 2006, de siste årene mye med flyktninger.
Hasti Hamidi er organisatorisk leder i Salam: en organisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn. Hamidi er antirasist og aktivist, med særlig fokus og ekspertise på rasisme.
Svein Haugsgjerd er en kapitalismekritisk psykoanalytiker og psykiater, påvirket av moderne engelsk og fransk psykoanalyse. Han arbeider nå med to bokprosjekter, ett om psykoseforståelse og ett om psykodynamisk kritikk av nyliberalismen.
Tor Jones er miljøarbeider og antirasist.
Mari Linløkken var med på oppstarten av Antirasistisk Senter for 41 år siden, var med i Immigranten-kollektivet, og er en av de opprinnelige stiftere. Hun har jobbet  med i nærradiostasjonen Radio Immigranten, med tidsskriftet Immigranten (nå SAMORA), og har vært en av drivkreftene i oppbyggingen og utviklingen av Senteret. Hun er nå i permisjon fra nestlederstillingen som hun har hatt siden 1997, og arbeider med Senterets arkiv og historie.
Sonia Muñoz Llort er spesialpedagog og anarkafeminist skribent.
Medforfatter Miriam Aurora Hammeren Pedersen er sosialantropolog og jobber for tiden med doktorgrad ved University of Cape Town, Sør-Afrika.