Homofobi og ytre høyre i dag

Foredrag etterfulgt av gruppediskusjon

12.00-15.00, 13. april 2019

Litteraturhuset, rom: Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Sommeren 2017 marsjerte en nynazistisk gruppe som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige og Norge under parolen «Bekjemp homolobbyen». Filosof Lene Auestad og idéhistoriker Magnus Eriksson undersøker deres homofobiske ideologi og fantasier og forbindelsene til et større konspirasjonsteoretisk univers. 

 

LA: En nazistisk gruppering som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Norge og Sverige sommeren 2017. Dette er menn som marsjerer i gatene med et flagg med det som ligner et fallisk symbol, og de har valgt seg homofile menn som sine fremste fiender. Symbolet Tyrrunen, en sort pil som peker oppover, knyttes til krigsguden Tyr, som sies å representere tradisjonelle heroiske dyder som mot og streben etter ære. Historien om da han mistet en hånd for å binde Fenrisulven som hadde sluppet fri, nevnes som sentral. Dette tolkes som offervilje, skjønt det er påfallende hvordan det introduserer et kastraksjonstema som vender tilbake i fremstillingene av homofili, her med motsatt fortegn, ikke som noe positivt og heroisk, men som noe truende og skremmende. Å være en homofil mann likestilles i denne fantasien med det å være kastrert, som igjen sees som identisk med det å være en kvinne. Via en forestilling om identitetstap knyttes dette igjen til rasisme. Den «struktur, orden og disiplin» som påkalles ved symbolbruken trengs som et bolverk mot det løsslupne begjæret, som er fortrengt og som gjenfinnes i kvinner eller feminitet, i homofile og i representanter for andre «raser». Mot disse kreftene appelleres det til en fellesskapsfølelse, et homogent fellesskap av de som representerer det samme. Den nordiske motstandsbevegelsen er tydelig i sine trusler om drap på homofile, og listen over drap og grove voldshandlinger siden 80-tallet er lang og skremmende. Løftet om makt og trygghet er forbundet med en konstellasjon som dreper.

ME: Da Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Norge under parolen «Knus homolobbyen», oppsto det en merkelig debatt i mediene. En av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet gikk blant annet ut og forsvarte den nynazistiske grupperingen fra det hun mente var et prinsipielt ståsted og begrunnet dette på følgende måte:  «Tenker vi oss den omvendte situasjon av den som er oppstått – at homolobbyen skulle nektes å demonstrere grunnet konkrete voldstrusler fra nazister – blir dette ganske åpenbart». Ytringsfrihetseksperten ble etter dette hyllet i de nazistiske kretsene. Det reiser spørsmålene: Hva er egentlig denne «homolobbyen» som nazistene sier at de vil knuse, og er det den samme «homolobbyen» som den norske ytringsfrihetseksperten ser for seg i «en omvendt situasjon»?

Lene Auestad er filosof (PhD) og forfatter som har utgitt en rekke bøker og artikler om fordommer, rasisme, diskriminering og nynasjonalisme.

Magnus Eriksson er idéhistoriker som har studert nynazisme, vold og ideologi i en årrekke.

Arrangementet vil foregå på engelsk.