Rasisme og brutalitet i oppvekstmiljøet

Hvordan skapes rasister og voldsmenn?

Foredrag og gruppediskusjon

13.00-15.00, 23. mars 2019
Litteraturhuset, rom: Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Dette arrangementet er nå fulltegnet.
(Du vil bare kunne delta hvis du er oppført på deltagerlisten.)

Totalitære partier og nasjonalisme har befestet sin posisjon i Europa det siste tiåret. I hvilken grad preger det som skjer ute i samfunnet familielivet? Hvilke krefter er det som skaper rasister og voldsmenn? Psykoanalytikeren Jonathan Sklar tar utgangspunkt i sin forståelse av brutalitet, sadomasochisme, perversjon og andre psykiske mekanismer for å belyse hva som har ført til høyre-kreftenes fremgang i Europa. Sklar undersøker hvordan en brutal oppvekst påvirker tidlig utvikling og gjør barnet ute av stand til å tro på trygge, kjærlige omgivelser. Han viser hvordan en aggressiv demonisering av sårbare grupper får en innvirkning både på storsamfunnet, men også på det som skjer i det private. Sklar understreker at slike rasistiske, antisemittiske og misogyne kulturer alltid jobber under samfunnets overflate, og virker inn på allminnelige menneskers familieliv med sine særskilte bilder av overgripere og ofre. Det som skjer ute i samfunnet påvirker familielivet ubevisst og fører til at grufulle oss mot dem-scenarier utsspiller seg mellom familiemedlemmene. Ved å forstå disse mekanismene og kvitte oss med politiske illusjoner, kan vi finne større frihet til å tenke, utvikle og utfordre oss selv og skape håp for fremtiden.

Jonathan Sklar, et av de store navnene innen britisk psykoanalyse, Independent School, er læreanalytiker i British Psychoanalytical Society i London. Han underviser og veileder ved Institute of Psychoanalysis, hvor han har et jevnlig kurs om Ferenczi. Skar har de siste ti årene undervist i Chigago hvert semester og arrangerer også en årlig psykoanalytisk konferanse i Cape Town. Han har arbeidet i privatpraksis i over 35 år. Jonathan Skar har hatt omfattende foredragsvirksomhet i Øst-Europa og i USA, Canada og Sør-Amerika. Han har vært visepresident i European Psychoanalytic Federation og sitter nå i styret i IPA.
Han har publisert en rekke psykoanalytiske artikler og er forfatter av Landscapes of the Dark: History, Trauma, Psychoanalysis, Karnac, 2011, Balint Matters: Psychosomatics and the Art of Assessment, Karnac 2017, og Dark Times: Psychoanalytic Perspectives on Politics, History and Mourning, Phoenix 2018.

Ordstyrer: Lene Auestad

Arrangementet vil foregå på engelsk.